Preview Mode Links will not work in preview mode

Druefesten

Aug 28, 2018

Rune Furelid er et multitalent. Han ble for alvor kjent for sine malerier etter å ha blitt akseptert som elev hos selveste Odd Nerdrum. Vi snakker om maling, skriving, kunst og vin!