Preview Mode Links will not work in preview mode

Druefesten


Oct 23, 2018

Vi lanserer DRUEFESTEN TASTING 101: Utkast 1. Skjemaet for enkel analyse av vin.

Last ned på druefesten.no


Oct 16, 2018

Noen av flaskene vi åpnet denne kvelden var helt magiske!