Preview Mode Links will not work in preview mode

Druefesten


May 1, 2018

Vi kicker i gang uka med en av Norges største filmprodusenter. Han forteller oss om mat og vin, samarbeid med Disney og om hva som skal til for å ro en stor filmproduksjon i havn.