Preview Mode Links will not work in preview mode

Druefesten


May 15, 2018

Druefesten ble invitert til Larkollen og en av landets heftigste private smakinger! Viner ble rullet opp av kjelleren i høyt tempo og vi smakte oss gjennom 60-, 70-, 80-, 90- og 2000-tallet.

Christer Byklum får bryne seg på våre to viner. Klarer han å finne ut hva han har i glasset mon tro?

17. mai, sommer og gjestfrihet.